Cases aparellades obra nova

Electricitat
Il.luminació
Telecomunicacions: antena i xarxa informàtica
Climatització: caldera de gas i terra radiant
Llauneria: aerotèrmia acs
Sanitaris i aixetes

Projecte: Modyhouse
Promotor: Còdol