Restauració església a bar

Habilitació d’una capella per a convertir-la en bistro-bar

Electricitat
Il·luminació
Telecomunicacions
Climatització
Ventilacions
Llauneria
Sanitaris i aixetes

Projecte: Colomer-Rifà