Il·luminació espai rústic

Il·luminació led de paret de pedra formada per còdols en espai rústic.