Instal·lacions en un magatzem logístic

Electricitat
Il·luminació (amb sensors de presència) (web)