Reforma de vivenda

Reforma integral d’una vivenda

Electricitat
Il·luminació
Telecomunicacions
Climatització
Llauneria
Sanitaris i aixetes

Projecte: Marta_Mir
Paleteria: Joan_Serra