Reforma integral casa antiga

Reforma integral d’una casa antiga.
Zona de caldera i instal·lacions amb molt poc espai.
Electricitat.
Il·luminació.
Telecomunicacions: antena i xarxa informàtica.
Climatització: caldera de gas amb terra radiant i aire condicionat split.
Llauneria: fototèrmia.
Sanitaris i aixetes.

Projecte: Colomer-Rifà
Sanitaris i aixetes: Arquimatt